top of page
Search
  • toimisto

Syyskokous 30.9.2021

KlaNMKY pitää sääntömääräisen syyskokouksen torstaina 30.9.2021 klo 19.

Kokous pidetään etänä Teamsin välityksellä.


Linkki kokoukseen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmExYjA1ZDktNjkzOS00ZTg0LWEzMTktZjdmMjE2NTg5Y2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ab83261-3139-423d-8da5-48c1489a561a%22%2c%22Oid%22%3a%22943cf4bf-1eb6-47d9-add1-b3af8d8aad16%22%7d


Tervetuloa kuulemaan seuran asioista!22 views0 comments
bottom of page