top of page
Search
  • toimisto

VALMENTAJILLE TÖITÄ! WORK FOR COACHES! TÖÖD TREENERITELE!

Klaukkalan NMKY:n harrastajamäärät ovat kasvaneet runsaasti ja pääsemme taas perustamaan uusia ikäjoukkueita ensi kaudeksi. Jos olet innokas valmentamaan ja auttamaan lapsia joukkuetoiminnassa, mutta sinulta puuttuu tällä hetkellä joukkue, olet etsimämme henkilö!


Nyt haemme erityisesti 8-15-vuotiaiden lasten valmennuksesta kiinnostuneita motivoituneita valmentajia.

 

Valmentajan olisi hyvä pystyä sitoutumaan valmennukseen vähintään 1-2 kertaa viikossa.

Tärkeitä ominaisuuksia, joita etsimme valmentajissa ja ohjaajissa ovat oma-aloitteisuus, yhteistyökyky ja positiivinen asenne sekä halu sitoutua ja kehittyä valmentajana. Valmentaja toimii yhteistyössä joukkueessa olevien muiden valmentajien kanssa kuten myös rinnakkaisikäluokkien valmentajien kanssa.

Vastuuvalmentajilta odotamme lajituntemusta ja aikaisempaa valmentajakokemusta.

Perehdytämme valmentajat ja ohjaajat tehtävään sekä annamme valmentajille valmennusta tukevaa materiaalia ja tarjoamme koulutusta. Kaikkia valmentajiamme tukee seuran valmennuspäällikkö.

Maksamme valmennustehtävistä palkkion, joka sovitaan valinnan yhteydessä.


Lisätietoa joukkueiden toiminnasta löytyy kotisivuiltamme osoitteesta https://www.klanmky.com/joukkueetJos kiinnostuit valmentajan tehtävistä, otathan pikaisesti yhteyttä toimisto@klanmky.com 

 


 

WORK FOR COACHES!

The number of enthusiasts at Klaukkala YMCA has grown a lot and we will be able to establish new age teams again next season. If you are eager to coach but are currently missing a team, you are the person we are looking for!


Now we are looking for motivated coaches who are especially interested in coaching children aged 8-15.


It would be good for the coach to be able to commit to coaching at least 1-2 times a week. 

Important qualities we look for in coaches and mentors are initiative, cooperation and a positive attitude, as well as a desire to commit and develop as a coach. The coach works in collaboration with the other coaches on the team as well as with the parallel class coaches. We expect the head coaches to have knowledge of the sport and previous coaching experience.

We familiarize coaches and instructors with the task and provide coaches with material that supports coaching and provide training. All of our coaches are supported by the coaching manager of the club.

We pay a fee for coaching assignments, which is agreed upon at the time of selection.


More information about the activities of the teams can be found on our website at https://www.klanmky.com/joukkueet 


If you are interested in coaching, please contact toimisto@klanmky.com 

TÖÖD TREENERITELE!


Klaukkala NMKÜ harrastajate arv on kõvasti kasvanud ja järgmisel hooajal saame taas asutada uue aja võistkondi. Kui oled innukas treeneriks, kuid tunned hetkel meeskonnast puudu, oled just sina, keda otsime!

 

Nüüd ootame motiveeritud treenereid, kes on eriti huvitatud 8-15aastaste laste juhendamisest.


Hea oleks, kui treener saaks vähemalt 1-2 korda nädalas treeneritööle pühenduda.

Olulisteks omadusteks, mida treeneritelt ja mentoritelt ootame, on algatusvõime, koostöö ja positiivne suhtumine, samuti soov pühenduda ja treenerina areneda. Treener töötab koostöös nii meeskonna teiste treeneritega kui ka paralleelklasside treeneritega. Vastutavatelt treeneritelt eeldame spordiala teadmisi ja varasemat treenerikogemust.

Tutvustame treenereid ja juhendajaid ülesandega ning varustame treenereid coachingut toetava ja koolitust võimaldava materjaliga. Kõiki meie treenereid toetab klubi treenerijuht.

Treeneriülesannete eest maksame tasu, mis lepitakse kokku valiku tegemisel.Rohkem infot meeskondade tegemiste kohta leiab meie kodulehelt https://www.klanmky.com/joukkueet Kui oled coachingust huvitatud, võta kohe ühendust toimisto@klanmky.com

 
121 views0 comments

Comentários


bottom of page