top of page
Search
  • toimisto

Kevätkokous 6.5.2021 klo 19

Seuran uusien sääntöjen mukaisesti kevätkokous pidetään torstaina 6.5.2021 klo 19:00 Teamsin välityksellä.


Linkki kokoukseen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQ4ZGZmZjUtMTc5NS00NDg3LWE0N2ItNGQ4MjdmYzliYzgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ab83261-3139-423d-8da5-48c1489a561a%22%2c%22Oid%22%3a%22943cf4bf-1eb6-47d9-add1-b3af8d8aad16%22%7d


Kevään kokouksessa vahvistetaan johtokunnan kokoonpano, sekä suunnitella tulevaa kautta. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan kokoukseen ja vahvistamaan johtokuntaa.
#klanmkybasket #kevätkokous2021 #klanmkyjohtokunta

12 views0 comments
bottom of page