top of page
Search
  • toimisto

15.5.2023 Klaukkalan NMKY:n kevätkokous

Klaukkalan NMKY:n kevätkokous pidetään maanantaina 15.5.2023 kello 19 Teams kokouksena. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (mm. esitys ensi kauden toimintasuunnitelmaksi). Ilmoittaudu MyClubin kautta tapahtumaan.

Linkki kokoukseen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY5NWI0NWItNDZhMC00Njk2LTk0MTctZjdlZmM4Y2YxZDVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ab83261-3139-423d-8da5-48c1489a561a%22%2c%22Oid%22%3a%22b037a6ac-aea4-4e51-8fc2-4e62b003877d%22%7d
18 views0 comments
bottom of page