Namikan huippuaikuinen

 

Vanhempana sinun roolisi ja esimerkkisi on äärimmäisen tärkeä. Seurassamme aikuinen käyttäytyy ikänsä mukaisesti, pelaa yhteispeliä muiden vanhempien, valmentajien ja toimihenkilöiden kanssa. Urheiluharrastus on parhaimmillaan, kun pelaaja saa harjoitella ja kilpailla omien motiivien ja kykyjensä mukaan, omalla tasollaan, hyvässä porukassa ja varmana aikuisen tuesta ja kannustuksesta.

 

1.Aikuinen Seurassa

Urheiluseurassa on tilaa kaikille vanhemmille. Kaikkien ei tarvitse osata koripallon saloja tai olla valmennuksellisesti mukana, auttavia käsiä silti aina tarvitaan; mm. toimihenkilöitä, joukkueenjohtajia, huoltajia, tiedottajia, varainhankkijoita, kanttiinin pitäjiä. Erilaista erityisosaamista myös aina tarvitaan mm. ravitsemuksessa, markkinoinnissa, valokuvaamisessa, muiden liikuntalajien osaamisessa ym. Osallistumme mukaan omalla panostuksellamme, esimerkin kautta myös nuoret pelaajat oppivat yhteisvastuuta, sitoutumista, joukkuepeliä, konfliktien käsittelyä, sekä kannustuksen merkitystä.

 

2.Lapsen harrastaminen

Lasten urheilu herättää usein meissä vanhemmissa suuria tunteita. Lapsen arvosteleminen, pettymysten osoittaminen, vertaileminen, väheksyminen ja pakottaminen vievät harrastuksesta ilon ja pahimmillaan hidastaa lapsen kehittymistä. Myöskään voittamisen merkitys vanhempien puheissa ei saa kasvaa liian suureksi. Iso osa lapsista kilpailee luonnostaan, peleissä jokaisella on mahdollisuus kilpailemiseen ja jos mahdollista niin vielä hänen omalla tasollaan. Muistan että lapseni pelaa koripalloa, koska hän haluaa sitä ja se on hänestä kivaa. Opetan lapselleni, että tärkeintä ei ole voittaminen, vaan parhaansa tekeminen.

 

Emme edellytä lapseltamme huippusuoritusta heti. Opittavat asiat voivat olla teknisesti vaativia ja tarvitsevat useita toistoja ja liikeratojen harjoittamista. On myös muistettava että kaikista pelaajista ei tule huippuja, sekä lapset kehittyvät henkisesti ja fyysisesti eri tahtiin -> kaikilla ei ole samanlainen kehityspolku. Tuemme ja kannustamme lastamme ja annamme ajan kulua. Kannustetaan yhdessä lapsiamme omaehtoiseen liikuntaan ja liikunnalliseen elämäntapaan; koulumatkat, harjoitusmatkat, ulkoilu ja vapaa-ajan liikunta. Myös monipuolinen ravitsemus ja riittävä unimäärä n.9-12h vuorokaudessa ovat tärkeitä.

 

3.Pelit

Saavumme peleihin tarvittavien varusteiden ja valmentajan oheistamaan kellonaikaan. Pelaajalle on tärkeää päästä hyvissä ajoin ”pelitunnelmaan” mukaan, lämmitellä ja käydä valmentajan antama ohjeistus ennen peliä läpi. Peleissä annamme tunnustusta ottelussa tehdyille hyville suorituksille sekä oman että myös vastustajan.

 

  • Emme arvostele valmentajia ja tuomareita tai epäile heidän tekemiään ratkaisuja.
  • Emme arvostele omia tai vastustajan pelaajia heidän virheistään, fyysisistä ominaisuuksistaan, epäonnistumisistaan
  • Emme ohjaa peliä/pelaajia katsomon puolelta. Ohjeiden antaminen yleensä vaan sekoittaa pelaajaa, sekä kumoaa valmentajan antamia ohjeita. Mahdollistamme pelaajan tekemään itse ratkaisunsa kentällä, tämä kasvattaa häntä pelaajana parhaiten.
  • Omalla positiivisella kannustuksella luomme hyvän kuvan joukkueesta ja seurastamme
  • Annamme tunnustusta ja kannustusta hyvistä pelillisistä suorituksista, eikä vaan pisteiden tekijöille. Esim. hyvä puolustus, hieno syöttö, mahtavaa taistelua jne.

 

4.Seuramme valmentajat

Seuramme valmentajat ovat mukana toiminnassa omien kykyjen, osaamisen ja aikataulujensa puitteissa. On muistettava että valmentajan työtunnit eivät koostu ainoastaan harjoitusten ja pelien ohjaamiseen. Hän käyttää viikoittain omaa vapaa-aikaansa joukkue- ja pelaajatasolla; yksittäisten harjoitusten suunnitteluun/pelaajakehitykseen, kauden kokonaisuuden suunnitteluun, turnausten leirien ja pelien suunnitteluun. Valmentajat myös kouluttautuvat vapaa-ajallaan, hoitavat yhteydenottoja seuran, joukkueenjohtajien, pelaajien vanhempien ja muiden valmentajien kanssa. Arvostamme siis valmentajien käyttämää omaa aikaa ja osaamista, jonka hän käyttää minun lapseeni ja hänen joukkueeseensa. Muistamme myös että valmentajalla on kokonaiskäsitys joukkueestaan ja hän yhdessä muiden valmentajien kanssa päättää joukkueensa valmennukselliset, sekä pelilliset tavoitteet ja linjaukset parhaalla mahdollisella katsomallaan tavalla.

 

Yhdessä olemme huippuaikuisia, hyvässä seurassa!